×
De AFM heeft OnderlingKrediet ontheffing verleend en OnderlingKrediet staat onder toezicht van de AFM in de zin van de wet WFT.
Dit betekent dat de bestuurders van OnderlingKrediet voldoen aan de gestelde integriteit- en vakbekwaamheidseisen

Meer weten? Klik hier voor de website van de AFM

Registreren

Hier kunt u zich registreren als intermediair. Na de registratie kunt u uw relaties toevoegen via uw account.

Let op, dit geldt alleen voor relaties als kredietnemer. Wilt u relaties toevoegen als kredietgever, neem dan contact met ons op.

Gebruikersaccount
Gegevens Intermediar
Gegevens contactpersoon Intermediair
Voorwaarden
"OnderlingKrediet adviseert u om verstandig om te gaan met de bedragen die u in een project investeert. In het kader van risicospreiding is het verstandiger om investeringen te verdelen over meerdere projecten. OnderlingKrediet heeft van de AFM een ontheffing ontvangen op grond van artikel 4:3, vierde lid van de Wet op het financieel toezicht."