×
De AFM heeft OnderlingKrediet ontheffing verleend en OnderlingKrediet staat onder toezicht van de AFM in de zin van de wet WFT.
Dit betekent dat de bestuurders van OnderlingKrediet voldoen aan de gestelde integriteit- en vakbekwaamheidseisen

Meer weten? Klik hier voor de website van de AFM

Registreren

Door u te registreren heeft u het administratieve gedeelte voor deelname aan projecten al achter de rug en kunt u snel reageren als er een project wordt aangeboden dat uw interesse heeft.

Een tweede voordeel is dat geregistreerde geldgevers eerst worden geïnformeerd over nieuw beschikbare projecten, daarna worden ze pas op de site gepubliceerd.

"OnderlingKrediet adviseert u om verstandig om te gaan met de bedragen die u in een project investeert. In het kader van risicospreiding is het verstandiger om investeringen te verdelen over meerdere projecten. OnderlingKrediet heeft van de AFM een ontheffing ontvangen op grond van artikel 4:3, vierde lid van de Wet op het financieel toezicht."