×
De AFM heeft OnderlingKrediet ontheffing verleend en OnderlingKrediet staat onder toezicht van de AFM in de zin van de wet WFT.
Dit betekent dat de bestuurders van OnderlingKrediet voldoen aan de gestelde integriteit- en vakbekwaamheidseisen

Meer weten? Klik hier voor de website van de AFM

Wie zijn wij

OnderlingKrediet is opgericht in 2013 door Job de Kleuver en Rein Kreeft.

Job de Kleuver is ondernemer pur sang. Hij begon in 1991 met het oprichten van een Direct Mail bedrijf en heeft in de loop van de tijd meerdere bedrijven opgericht, uitgebouwd en waar nodig aangevuld met overnames en weer verkocht.

In de tussenliggende periodes was hij actief als interim manager bij o.a. een beleggingsbank aan de Herengracht in Amsterdam en gedurende een periode van bijna 4 jaar op het Ministerie van Justitie in Den Haag.

Rein Kreeft heeft 37 jaar ervaring opgedaan bij de Rabobank organisatie in diverse management en directiefuncties. De laatste 10 jaar was hij actief als adviseur van de directies van lokale kantoren. Het accent van zijn adviezen lag met name op de commercie en bedrijfsvoering.

Daarnaast heeft Rein zich altijd ingezet voor maatschappelijke organisaties door participatie in diverse besturen.

Momenteel is hij, naast het dagelijks actief zijn voor OnderlingKrediet, o.a. actief als voorzitter van de VVV Regio Vallei en de Stichting Promotie Veenendaal. Zijn netwerk is enorm en opent vele deuren voor zijn relaties.

De uitgebreide netwerken, de aanwezige vakkennis en de organisatietalenten van de oprichters, te samen met hun enthousiasme maken dat OnderlingKrediet een gerespecteerde en succesvolle partij in de financiële markt is.

De slogan “Mensen helpen Mensen” geeft goed weer welke bedrijfscultuur OnderlingKrediet voor ogen heeft.

"OnderlingKrediet adviseert u om verstandig om te gaan met de bedragen die u in een project investeert. In het kader van risicospreiding is het verstandiger om investeringen te verdelen over meerdere projecten. OnderlingKrediet heeft van de AFM een ontheffing ontvangen op grond van artikel 4:3, vierde lid van de Wet op het financieel toezicht."