×
De AFM heeft OnderlingKrediet ontheffing verleend en OnderlingKrediet staat onder toezicht van de AFM in de zin van de wet WFT.
Dit betekent dat de bestuurders van OnderlingKrediet voldoen aan de gestelde integriteit- en vakbekwaamheidseisen

Meer weten? Klik hier voor de website van de AFM

De kenmerken van Crowdfunding

Algemeen
Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders Crowdfunding bovenal zien als een nieuwe mogelijkheid om financieringen tot stand te brengen. Het blijkt dat kredietgevers niet alleen geïnteresseerd zijn in de financiële tegenprestaties die zij ontvangen, maar dat het sociale karakter van deze wijze van financieren hen aanspreekt. Daarnaast voelen kredietgevers zich betrokken bij de bedrijven waarin zij investeren en willen ze graag op de hoogte worden gehouden van de voortgang en de resultaten.

Voor u als geïnteresseerde in Crowdfunding biedt deze financieringsvorm een nieuwe mogelijkheid in een tijd dat banken terugtrekkende bewegingen maken.

Kenmerken
In tegenstelling tot een bankfinanciering, kiest u uit de mogelijkheid van looptijden en bepaalt u het rentepercentage dat u wilt betalen. De looptijden waaruit u uit kunt kiezen bevinden zich binnen een tijdsbestek van 12 tot 60 maanden. Het rentepercentage dat u geïnteresseerde kredietgevers wilt bieden moet wel concurrerend zijn om uw aanvraag “vol gestort” te kunnen krijgen.

OnderlingKrediet bv vraagt geen zekerheden, wel wordt een aanvraag vooraf getoetst op haalbaarheid en zullen een aantal zaken overlegd moeten worden zoals jaarcijfers en een prognose. De prognose dient in samenwerking met een accountant opgesteld te zijn. Daarnaast is de aanvrager altijd hoofdelijk aansprakelijk.

Als kredietnemer heeft u niet te maken met individuele kredietgevers, maar met een informele vereniging van kredietgevers. Deze vereniging heeft haar belangenbehartiging overgedragen aan OnderlingKrediet bv, zodat u maar 1 aanspreekpunt heeft.

Berekening maken

Via onderstaande tabel kunt u eenvoudig berekenen wat uw krediet per maand zal kosten.

 

Kredietbedrag
Aflossing
€ 0,00
€ 0,00
"OnderlingKrediet adviseert u om verstandig om te gaan met de bedragen die u in een project investeert. In het kader van risicospreiding is het verstandiger om investeringen te verdelen over meerdere projecten. OnderlingKrediet heeft van de AFM een ontheffing ontvangen op grond van artikel 4:3, vierde lid van de Wet op het financieel toezicht."