×
De AFM heeft OnderlingKrediet ontheffing verleend en OnderlingKrediet staat onder toezicht van de AFM in de zin van de wet WFT.
Dit betekent dat de bestuurders van OnderlingKrediet voldoen aan de gestelde integriteit- en vakbekwaamheidseisen

Meer weten? Klik hier voor de website van de AFM

Hoe werkt het?

Algemeen
OnderlingKrediet plaatst een goedgekeurd project op haar site en stelt kredietgevers in de gelegenheid om hierin te investeren.

De minimale inleg bedraagt € 250,.= per project en maximaal € 40.000,= aan investeringen in projecten 
Daarnaast kan een kredietgever niet meer dan 100 investeringsovereenkomsten aangaan.(voorwaarde opgelegd  door de AFM)

Bedragen worden ingelegd in veelvouden van € 100.=.

Risico beperkende maatregelen
Uiteraard heeft u als investeerder te maken met een risico op de investering. 
Als OnderlingKrediet proberen we dit zoveel mogelijk uit te sluiten door:

 • Het opvragen van officiële jaarcijfers;
 • Het opvragen van een prognose, samen met een accountant opgesteld;
 • Het opvragen van de BKR notering (ter voorkoming van overkreditering);
 • Het project te laten beoordelen door een ervaren kredietbeoordelaar;
 • Het hoofdelijk laten meetekenen door de ondernemer;
 • Het gebruikmaken van bestedingscontrole (indien mogelijk);
 • Het maandelijks laten terugbetalen van rente- en aflossing


Risicokwalificaties
Door de kredietbeoordelaar wordt een risicokwalificatie toegekend.

Klik hier

OnderlingKrediet hanteert de volgende classificaties:


Hoog Starter

 • Als gevolg van het ontbreken van een aantoonbaar trackrecord plaatst OnderlingKrediet alle starters in de categorie hoog
 • Eventuele bijzonderheden zoals eigen inbreng, vastgelegde omzet zullen in de pitch beschreven zijn.
   

Hoog

 • Bij bestaande ondernemingen: Eigen vermogen van minimaal 20%.
 • Nieuwe rente- en aflossingsverplichtingen kunnen niet betaald worden uit historische cijfers, maar alleen op basis van een prognose (dus na investering)


Gemiddeld

 • Eigen vermogen van minimaal 20% en of de rente- en aflossingsverplichtingen kunnen minimaal 1x betaald worden uit de aflossingscapaciteit.


Normaal

 • Een eigen vermogen van minimaal 30% en of de rente- en aflossingsverplichtingen kunnen minimaal 2x betaald worden uit de aflossingscapaciteit.


Terugbetalingen
OnderlingKrediet zorgt voor de maandelijkse incasso van rente en aflossing (annuïteit) en boekt deze bedragen over naar uw rekeningnummer.

Indien een kredietnemer onverhoopt in gebreke blijft start OnderlingKrediet een invorderingsprocedure op en begeleidt de afwikkeling hiervan.


Crowdfunding, het alternatief!
De zekerheid die men voorheen had vanuit de financiële instellingen met betrekking tot beleggingen is niet meer.
Dit in combinatie met de wetenschap dat de EU de rekening van toekomstige pijndossiers niet meer bij de belastingbetaler maar bij de belegger neerlegt, maakt Crowdfunding tot een prima instrument met bovendien extra voordelen t.o.v. andere beleggingen:

Zo ontvangt de kredietgever een rentevergoeding die beduidend hoger is dan bij andere financiële instellingen. Daarnaast ontvangt de kredietgever per maand rente en aflossing waardoor het risico maandelijks afneemt.


M.V.O.
U doet aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door het Nederlandse MKB te helpen om te kunnen presteren.

Het MKB is de motor van onze economie en daarmee belangrijk voor Nederland. Een florerend Nederland bezuinigt niet maar groeit en dat geeft vertrouwen.
 
De voorwaarden
De voorwaarden waaronder de overeenkomst is tot stand is gekomen staan overzichtelijk vemeld in onze Algemene voorwaarden. Wilt u deze inzien klik hier

"OnderlingKrediet adviseert u om verstandig om te gaan met de bedragen die u in een project investeert. In het kader van risicospreiding is het verstandiger om investeringen te verdelen over meerdere projecten. OnderlingKrediet heeft van de AFM een ontheffing ontvangen op grond van artikel 4:3, vierde lid van de Wet op het financieel toezicht."