×
De AFM heeft OnderlingKrediet ontheffing verleend en OnderlingKrediet staat onder toezicht van de AFM in de zin van de wet WFT.
Dit betekent dat de bestuurders van OnderlingKrediet voldoen aan de gestelde integriteit- en vakbekwaamheidseisen

Meer weten? Klik hier voor de website van de AFM

De kenmerken van Crowdfunding

Algemeen
Crowdfunding lijkt op het eerste gezicht misschien een ontwikkeling te zijn van de laatste jaren, maar het tegendeel is waar. Deze sociale financieringsvorm is namelijk van alle tijden. Zo werd al in 1864 de eerste Raiffeissen-Bank ook gefinancierd door een 'crowd'.

Er wordt de laatste jaren weer meer aandacht aan Crowdfunding besteed door het veranderende financieringslandschap. Daarnaast maakt de opkomst van internet en social media het stukken eenvoudiger om eventuele kredietnemers en kredietgevers samen te brengen.

Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij de 'crowd' (meerdere partijen, bestaande uit onder meer individuen) bereid zijn om gezamenlijk in een zelfde bedrijf, product of project te investeren.

De kredietnemer ontvangt onder vastgestelde voorwaarden een kredietsom en betaalt deze in maandelijkse termijnen inclusief rente terug aan de kredietgevers.

Het verkregen rentepercentage is beduidend hoger dan bij andere beleggingen en er wordt maandelijks, inclusief rente, ingelost.

Tegenwoordig wordt Crowdfunding ook aangeduid als “ het verstrekken van social capital”.

De Amerikaanse bank J.P. Morgan is van mening dat de markt van social capital in 2015 bijna 300 miljard euro waard zal zijn.

De vraag naar ‘geduldig’ groeikapitaal gaat sterk toenemen. De tijd van snel winst maken is voorbij. Uit onderzoek van JP Morgan blijkt dat private beleggers steeds meer belangstelling tonen voor het verstrekken van social capital

Zo worden bij commerciële beleggingen de rendementen van vroeger niet meer gehaald, terwijl het risico op afwaardering is toegenomen.

Wie voor hetzelfde geld, en vaak zelfs meer, iets goeds kan doen met zijn geld, is snel om.” Aldus J.P. Morgan

Berekening maken

Via onderstaande tabel kunt u eenvoudig berekenen wat uw investering per maand zal opbrengen.

 

Investering
Specificatie
€ 0,00
"OnderlingKrediet adviseert u om verstandig om te gaan met de bedragen die u in een project investeert. In het kader van risicospreiding is het verstandiger om investeringen te verdelen over meerdere projecten. OnderlingKrediet heeft van de AFM een ontheffing ontvangen op grond van artikel 4:3, vierde lid van de Wet op het financieel toezicht."