×
De AFM heeft OnderlingKrediet ontheffing verleend en OnderlingKrediet staat onder toezicht van de AFM in de zin van de wet WFT.
Dit betekent dat de bestuurders van OnderlingKrediet voldoen aan de gestelde integriteit- en vakbekwaamheidseisen

Meer weten? Klik hier voor de website van de AFM

Tarieven

Als OnderlingKrediet een verzoek ontvangt tot kredietverstrekking, berekent zij voor het administreren van de aanvraag en het laten beoordelen hiervan door een onafhankelijk en gekwalificeerde kredietbeoordelaar een bedrag van € 250.= exclusief BTW,

Dit bedrag berekenen wij alleen bij goedkeuring van de aanvraag en plaatsing op de site.

Bij een goedgekeurde aanvraag die geplaatst is op de site en is volgeschreven door de kredietgevers, berekent OnderlingKrediet een percentage van 3.5% over de verstrekte kredietsom.

OnderlingKrediet berekent kredietgevers eenmalig een behandelingsvergoeding van 0.9% over de geplaatste inleg.
Deze kosten worden ingehouden op de eerste betalingstermijn van de kredietnemer.

"OnderlingKrediet adviseert u om verstandig om te gaan met de bedragen die u in een project investeert. In het kader van risicospreiding is het verstandiger om investeringen te verdelen over meerdere projecten. OnderlingKrediet heeft van de AFM een ontheffing ontvangen op grond van artikel 4:3, vierde lid van de Wet op het financieel toezicht."