×
De AFM heeft OnderlingKrediet ontheffing verleend en OnderlingKrediet staat onder toezicht van de AFM in de zin van de wet WFT.
Dit betekent dat de bestuurders van OnderlingKrediet voldoen aan de gestelde integriteit- en vakbekwaamheidseisen

Meer weten? Klik hier voor de website van de AFM

Hoe werkt het

Als intermediair ben u ingehuurd om uw relatie te adviseren, bijvoorbeeld bij een financieringsvraagstuk.

OnderlingKrediet kan u van dienst zijn door voor het financieringsvraagstuk een oplossing te bieden

Wij hebben deze site zo ingericht dat we het u zo eenvoudig mogelijk hebben gemaakt om het aanvraagproces te doorlopen.

De aanvraag

Als eerste kunt u uzelf registreren als Intermediair en vervolgens kunt u uw klant en het project in twee stappen opvoeren.
Als de
aanvraag compleet is aangeleverd (inclusief de gevraagde stukken), ontvangt u een bevestiging van de aanmelding. Ook uw klant ontvangt een mail met daarin gegevens zoals investeringsdoel, financieringsbedrag, looptijd, rentepercentage etc. Doordat u uw klant heeft aangemeld, kan deze ook het traject volgen

Op deze manier wordt er efficiënt gewerkt en worden communicatieproblemen voorkomen.

De beoordeling

Nadat OnderlingKrediet alle benodigde gegevens van u heeft ontvangen, worden deze voorgelegd aan een onafhankelijke kredietbeoordelaar.

In geval van afwijzing brengt OnderlingKrediet de kredietnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte en informeert zij deze over de gehanteerde argumenten van de afwijzing.

Het is niet mogelijk tegen de afwijzing in beroep te gaan.

Is er sprake van toekenning van de aanvraag, dan zal de kredietbeoordelaar tevens de risicoclassificatie vaststellen op basis van vooraf vastgestelde classificaties klik hier om deze te bekijken

De afhandeling

  • De inschrijftijd voor kredietgevers na plaatsing van de aanvraag is maximaal 120 dagen;
  • Gedurende deze periode bewaakt OnderlingKrediet de voortgang van het proces;
  • Indien nodig wordt er in overleg bijgestuurd (b.v. omschrijving, percentage)

Zodra de benodigde middelen bijeen zijn, ontvangt uw klant een kredietovereenkomst ter ondertekening. Als intermediair ontvang u ook een kopie. Na een ondertekende terugontvangst benadert OnderlingKrediet de kredietgevers met het verzoek om het toegezegde bedrag over te maken op een gescheiden rekening van de Stichting OnderlingKrediet. Door op deze manier te werken worden de geldstromen van de projecten en de OnderlingKrediet organisatie gescheiden

Zodra deze gelden volledig zijn ontvangen, maakt OnderlingKrediet het bedrag over op de bankrekening van uw klant, of zij maakt het bedrag rechtstreeks over aan de partij die de aankoop levert, (bijvoorbeeld  bij autofinanciering) Dit i.v.m. bestedingscontrole. Het kredietbedrag wordt uitbetaald onder aftrek van de 3,5% bemiddelingskosten.

OnderlingKrediet incasseert gedurende de looptijd van de overeenkomst maandelijks het verschuldigde aflossingsbedrag inclusief rente van de rekening van uw klant in de vorm van een annuïteit.
OnderlingKrediet verzorgt de maandelijkse betalingen aan de kredietgevers.

Kredietgevers

Wat de laatste tijd veelvuldig voorkomt is dat mensen die geld “over” hebben anderen willen helpen met hun bedrijfsvoering door financiële middelen beschikbaar te stellen tegen acceptabele voorwaarden, ook wel social capital genoemd.

U kunt uw relaties die als investeerder een hoger rendement willen halen uit hun financiële middelen of ondernemers die collega-ondernemers willen helpen attenderen op de mogelijkheden bij OnderlingKrediet

Goedkeuring AFM
In de handelswijze van OnderlingKrediet zijn integriteit en transparantie de belangrijkste kernwaarden.

De AFM heeft onderzoek gedaan naar de integriteit en betrouwbaarheid van de mensen achter OnderlingKrediet. Dit onderzoek heeft geen enkele twijfel opgeroepen.

Daarnaast is de organisatie gecontroleerd op haar vakbekwaamheid, de wijze van inrichting van haar organisatie en het beheersen van haar bedrijfsprocessen.

De AFM heeft geconcludeerd dat OnderlingKrediet aan alle daarvoor gestelde criteria voldoet en heeft OnderlingKrediet vervolgens ontheffing verleend volgens artikel 4.3vierde lid van de Wet op het Financiële Toezicht (WfT)

 

De voorwaarden

De voorwaarden waaronder de overeenkomst is tot stand is gekomen staan overzichtelijk vermeld in onze Algemene voorwaarden. Wilt u deze inzien klik hier.

Kredietbedrag
Aflossing
€ 0,00
€ 0,00
"OnderlingKrediet adviseert u om verstandig om te gaan met de bedragen die u in een project investeert. In het kader van risicospreiding is het verstandiger om investeringen te verdelen over meerdere projecten. OnderlingKrediet heeft van de AFM een ontheffing ontvangen op grond van artikel 4:3, vierde lid van de Wet op het financieel toezicht."