×
De AFM heeft OnderlingKrediet ontheffing verleend en OnderlingKrediet staat onder toezicht van de AFM in de zin van de wet WFT.
Dit betekent dat de bestuurders van OnderlingKrediet voldoen aan de gestelde integriteit- en vakbekwaamheidseisen

Meer weten? Klik hier voor de website van de AFM

De kenmerken van Crowdfunding

Algemeen
Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders Crowdfunding bovenal zien als een nieuwe mogelijkheid om financieringen tot stand te brengen. Het blijkt dat kredietgevers niet alleen geïnteresseerd zijn in de financiële tegenprestaties die zij ontvangen, maar dat het sociale karakter van deze wijze van financieren hen aanspreekt. Daarnaast voelen kredietgevers zich betrokken bij de bedrijven waarin zij investeren en willen ze graag op de hoogte worden gehouden van de voortgang en resultaten.

Voor u als geïnteresseerde in Crowdfunding biedt deze financieringsvorm een nieuwe mogelijkheid voor uw klanten in een tijd dat banken terugtrekkende bewegingen maken.


Kenmerken
In tegenstelling tot een bankfinanciering, kiest u uit de mogelijkheid van looptijden en bepaalt u het rentepercentage dat uw klant wilt betalen. De looptijden waaruit u kunt kiezen bevinden zich binnen een tijdsbestek van 12 tot 60 maanden. Het rentepercentage dat u geïnteresseerde kredietgevers wilt bieden moet wel concurrerend zijn om de aanvraag van uw klant “vol gestort” te kunnen krijgen.

OnderlingKrediet vraagt geen zekerheden. In de praktijk zijn de bedrijfsmiddelen veelal verpand aan een bank of aan een leasemaatschappij. Het heeft voor OnderlingKrediet weinig nut om een 2e pandrecht te leggen op de bezittingen.

In plaats daarvan laat OnderlingKrediet de kredietnemers hoofdelijk meetekenen voor de financiering. Hierdoor is er sprake van commitment en wordt duidelijk of de ondernemer daadwerkelijk in zijn bedrijf gelooft.

Bovendien wordt een aanvraag vooraf getoetst op haalbaarheid en zullen een aantal zaken overlegd moeten worden zoals jaarcijfers en een prognose. De prognose dient in samenwerking met een accountant opgesteld te zijn. 

Uw klant heeft als kredietnemer niet te maken met individuele kredietgevers, maar met de Stichting OnderlingKrediet. Deze Stichting heeft van alle kredietgevers volmacht gekregen om hun belangen te behartigen. U/uw klant heeft zodoende maar 1 aanspreekpunt.


Berekening maken

Via onderstaande tabel kunt u eenvoudig berekenen welk bedrag uw klant zal betalen voor het aangevraagde krediet.

Kredietbedrag
Aflossing
€ 0,00
€ 0,00

 

"OnderlingKrediet adviseert u om verstandig om te gaan met de bedragen die u in een project investeert. In het kader van risicospreiding is het verstandiger om investeringen te verdelen over meerdere projecten. OnderlingKrediet heeft van de AFM een ontheffing ontvangen op grond van artikel 4:3, vierde lid van de Wet op het financieel toezicht."