×
De AFM heeft OnderlingKrediet ontheffing verleend en OnderlingKrediet staat onder toezicht van de AFM in de zin van de wet WFT.
Dit betekent dat de bestuurders van OnderlingKrediet voldoen aan de gestelde integriteit- en vakbekwaamheidseisen

Meer weten? Klik hier voor de website van de AFM

Algemeen

Wat is Crowdfunding?
Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij de 'crowd' (meerdere partijen, bestaande uit onder meer individuen) bereid zijn om gezamenlijk in een zelfde bedrijf, product of project te investeren. De kredietnemer ontvangt onder vastgestelde voorwaarden een kredietsom en betaalt deze in maandelijkse termijnen inclusief rente terug aan de kredietgevers.
Hebben jullie een AFM ontheffing ?
Sinds juli 2014 hebben we de AFM ontheffing "opvorderbare gelden" zodat we als Crowdfundingplatform actief mogen zijn.
Wat betekent een AFM ontheffing?
Voordat je als platform een dergelijke ontheffing krijgt, vindt er een uitgebreide screening plaats. Bestuurders worden o.a. getoetst op vakkennis, integriteit en betrouwbaarheid. Daarnaast worden de bedrijfsprocessen uitgebreid doorgelopen en wordt bekeken of de belangen van zowel geldnemer als geldgever goed worden behartigd.
Hoe kan ik mezelf registreren ?
Op de hoofdpagina staat rechtsbovenin de keuze Registreren. Indien u deze aanklikt, kunt u zich vervolgens registeren als Kredietnemer, Kredietgever of Intermediair. Afhankelijk van deze keuze dient u een aantal velden in te vullen.
Hoe kan ik inloggen?
Nadat u zich heeft geregistreerd, ontvangt u van ons een bevestiging per mail. Vervolgens kunt u rechts bovenin de hoofdpagina inloggen.
Hoe breng ik een project onder de aandacht?
Zoals de naam Crowdfunding al aangeeft, heb je mensen (crowd) nodig om een project onder de aandacht te brengen. Facebook: zet het project op je FB pagina en verwijs naar onze website en FB pagina. Laat iedereen ook het projecten Liken. Linkedin: zet je project als discussie op je Linkedin pagina en vraag er aandacht voor. Zet er kort bij wat het project inhoudt en verwijs naar onze site. Twitter: beschrijf kort het project en verwijs naar onze site. Op deze manier trek je in korte tijd veel aandacht en hoe meer aandacht hoe succesvoller het project.
Ik heb nog vragen
Wij zijn bereikbaar per mail op info@onderlingkrediet.nl en tijdens kantoortijden telefonisch op 0318-522 886.

"OnderlingKrediet adviseert u om verstandig om te gaan met de bedragen die u in een project investeert. In het kader van risicospreiding is het verstandiger om investeringen te verdelen over meerdere projecten. OnderlingKrediet heeft van de AFM een ontheffing ontvangen op grond van artikel 4:3, vierde lid van de Wet op het financieel toezicht."